охрана на масови мероприятия, концерти, дискотеки, шоута

MVP-BG.COM

Е-мейл Печат

"MVP Security"LTD разполага със собствени сили за реагиране, обучени, въоръжени и снабдени с всички необходими средства за осъществяване на професионална охрана.

Личният състав е сформиран от служители, преминали тест за професионални умения, имащи опит и квалификация за извършване специфичната дейност на фирмата.

Високото качество в охранителната дейност, коректността към възложителя и тясното взаимодействие с органите на МВР я правят желан и предпочитан партньор.

Осъществяването на физическата охрана се извършва от служители с познания и опит в спецификата на дейността. Всички охранители са преминали физически и психологически тестове, както и тренировъчни курсове по оказване на първа помощ, пожарогасене, опазване сигурността при екстремни условия и действия при терористична атака. 

Фирмата осъществява и персонална охрана (високо квалифицирана) на VIP личности и събития.

"MVP Security"LTD има Разрешение за извършване на частна охранителна дейност № 1343 от 17.11.2008г.

"MVP Security"LTD непрекъснато подобрява своя професионализъм, благодарение на натрупания опит и непрекъснатата връзка с новостите в областа на охранителната техника и охраната